Съобщения

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС
I. Учител по английски език:
вх. № 2462/08.03.2021 г.

II. Резерва:
вх. № 2449/08.03.2021 г.

Одобреният за назначение кандидат да се яви в срок до 09.03.2021 г. за подписване на трудов договор, като носи оригиналите на представените документи.

С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места!