събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС за учители

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

I. Учител по Български език и литература

Мария Янкова Ромова

Резерви:

1. Таня Петкова Михайлова

2. Стефка Стефанова Златарева

II. Учител по Математика

1. Маруся Михалева Тодорова

Резерви:

1. Деница Недялкова Грозева

2. Миглена Владимирова Стоилова

III. Учител начална училищна педагогика

1. Иванка Сашкова Андрейнска

2. Радина Видева Господинова

Резерви:

1. Стела Борисова Митова

2. Росица Георгиева Чолакова-Каменова

IV. Учител по Изобразително изкуство

Анна Георгиева Йовчева

Резерви:

1. Елина Иванова Иванова-Минчева

2. Зора Георгиева Янакиева

V. Учител по история и цивилизации

Елена Георгиева Бижева

Резерви:

Антон Николаев Димитров

Тенчо Емилов Димитров