Съобщения

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по Физика

Класирани  ученици за областния кръг
на олимпиада по ФИЗИКА:

№ по редИме, презиме, фамилиякласброй точки
1.16901541VII а27
2.Александра Николаева РайковаVII а24

Областният кръг на олимпиадата по ФИЗИКА  ще се проведе на 20 февруари 2021 г. от 14.00 в ОУ „Райна Княгиня“ – Пловдив.

Ръководството на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ поздравява учениците и им пожелава успех!

Д-Р ИРЕНА ДУШКОВА
Директор