covid-19Съобщения

Информация за редуване на присъствено и онлайн обучение за периода 30.11.-23.12.2020 г.

Уважаеми родители и ученици,
Предоставям Ви график за редуване на присъственото обучение и обучение от разстояние в електронна среда.
Графикът е изготвен в изпълнение на заповед на Областния кризисен щаб, приет е на заседание на педагогическия съвет и е одобрен от РУО-Пловдив. 
Ежедневно следим заболеваемостта в паралелките и имаме готовност да реагираме съгласно указанията от МОН.

С уважение,
д-р Ирена Душкова
директор