понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Изяви

Регионални състезания на учебни компании


На 25.04.2017 г., за пета поредна година в гр. Карлово, се проведе Регионално състезание на учебните компании, като част от националната квалификация за „Най-добра учебна компания“ на Джуниър Авчиймънт България. Тази година в надпреварата взеха участие 134 учебни компании.

От нашето училище участие взеха учениците  от 11в клас –  профилирана паралелка „Предприемачество и бизнес“,  с две учебни компании: УК  радио – „ViralNation99“ с ръководител Мария Неновска, представена от учениците – Мирослав Добрев, Десислава Делчева, Елена Кирова, Елияна Сиврийска и Богомил Лозанов и УК „Colorful Word“ с ръководител Румяна  Алексиева, представена от учениците – Каля Иванова, Мария Дечева, Теодор Пасков, Калоян Кадиев.

Учебните компании се представиха в различни аспекти:

  1. Отчет на компанията – с него показаха наученото през годината и ефективно представиха резултатите и бъдещия потенциал на компаниите.
  2. Интервю на изложбения цанд на компанията, където максимално се възползваха от средата на търговското изложение, уверено представиха постиженията на своите учебни компании и привлякоха вниманието на потенциалните клиенти. При интервюто демонстрираха добър екипен дух и подкрепа един към друг.
  3. Презентация на сцена – Двата екипа демонстрираха опита и постиженията си  като представиха уникалната история на своите учебни компании..

На всеки етап от състезанието учениците успяха ефективно да предадат своето послание като демонстрираха увереност, находчивост, инициативност и екипен дух.