Съобщения

Работа с платформата за столово хранене

СУ ”Паисий Хилендарски”  се присъединява към уеб портала Smartercard.bg за зареждане на електронни купони за столово хранене на учениците!

Предостаявме ви възможността да заявите и заплащате храна за децата си онлайн.  Порталът ще улесни в голяма степен ползващите го родители и ученици в цялостното управление на процеса по заявяване и управление на здравословното училищно хранене.

Новата система ще замени хартиените купони в столовата с електронни. Учениците получават безконтактни карти, които ще използват вместо досегашните хартиени купони, за да получат училищния обяд, закуска, вода. 

Обявление за начало на работа с платформата пълен текст (виж тук)

Ръководство за работа с уеб портал Smartercard.bg за зареждане на електронни купони за столово хранене

Видео