Изяви

Първо място на ученици от 11 кл. – профил Предприемачески за генериране на бизнес идея

На 16.11.2020 г. ученици от 10 в и 11в клас профил Предприемачески и 12 в клас профил Технологичен – предприемачество и бизнес, взеха участие в онлайн иновационен лагер за генериране на идеи – „Кръгова икономика, суровини и природни ресурси“. Състезанието е част от съвместен проект на JA Европа и Европейски институт за иновации и технологии „Суровини“ (EIT Raw Materials). Целта на инициативата е да запознае учениците с предимствата на „кръговата икономика“ (рециклирането и използването на отпадъците като суровини) пред линейната и възможностите за стартиране на бизнес в сферата.

Събитието стартира с кратка презентация, която въведе учениците в темата за кръговата икономика с конкретни примери. След това учениците бяха разделени в 12 отбора, които имаха за задача да генерират идея за бизнес на учебна компания, която да рециклира отпадъци или работи с рециклирани материали, с метали и дърво.

В работата си екипите бяха подпомагани от ментори, а в края на деня презентираха идеите си пред жури, в рамките на три минути.

Отборът от 11 в клас – Димитрия Стаменова, Доника Терзиева и Александър Николов от УК MossArt се представиха блестящо, преминавайки успешно през процеса на генериране на бизнес идея и спечелиха първо масто.

първо място