Съобщения

Провеждане на областен кръг на състезанието по Компютърно моделиране

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

Oбластният кръг на състезанието по компютърно моделиране ще бъде проведен на 20 февруари 2021 г. (събота) с начало 10:30 часа в СУ „Христо Груев Данов“, Пловдив (ул. Ален мак – 1).

Всички участници трябва да заемат местата си в училището до 10.00 часа.

Всеки ученик трябва да носи със себе си служебна бележка, предоставена от класния ръководител, както и лични предпазни средства. При пристигане в училището център всеки ученик ще бъде насочен към съответната зала и работно място.

Учениците ще разполагат с време за работа – 100 мин.