ПРИЕТИ ДЕЦА НА ВТОРО И ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – ПЪРВИ КЛАС

ПРИЕТИ ДЕЦА НА ВТОРО И ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – ПЪРВИ КЛАС

1. Галена Вишева
2. Ванина Сербезова
3. Стоян Цветков
4. Ивайла Назлъмова
5. Виктория Йорданова
6. Зорница Гешева
7. Красимир Минков
8. Зоя Иванова