понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Прием

През учебната 2017/2018 г. в СУ „Св. П. Хилендарски“ ще се приемат ученици:
1-ви клас в четири различни паралелки:
 1. С разширено изучаване на Български език.
 2. С разширено изучаване на Aнглийски език.
 3. С разширено изучаване на Mатематика.
 4. С разширено изучаване на Информационни технологии.
 5-ти клас в четири различни паралелки:
 1. Паралелка с разширена подготовка по Български език и литература;
 2. Паралелка с разширена подготовка по Математика;
 3. Паралелка с разширена подготовка по Английски език;
 4. Паралелка с разширена подготовка по Информационни технологии.
 8-ми клас в четири различни паралелки:
 1. Хуманитарни науки с разширено изучаване на  Английски език
 2. Природни науки с разширено изучаване на  Английски език
 3. Предприемачески с разширено изучаване на  Английски език
 4. Софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на  Английски език
 9-ти клас:
 1. Технологичен – информационни технологии