Преподаватели


Начален Курс 1-4 клас

 Учител ПИГ

Учител Длъжност ПКС
Таня Раднева Станчева Старши учител II
Десислава Асенова Петрова Учител
Марияна Василева Кокошарова Старши учител II
Маргарита Ламбрева Георгиева Учител
Гергана Чавдарова Ангелова Старши учител V
Таня Стефанова Петкова Старши учител I
Любка Димитрова Барукчиева Старши учител V
Величка Тодорова Иванова Старши учител V
Мария Димова Петрушева Старши учител
Николина Славчева Грудева Главен учител IV
Венета Тенева Стойчева Старши учител V
Светлана Стефанова Харизанова Старши учител II
Пенка Тотева Близнакова Старши учител IV
Васил Георгиев Василев Старши учител II
Даниела Иванова Матова Учител V
Антоанета Велчова Йошкова Старши учител I
Таня Костадинова Колева Учител ПИГ
Маргарита Димитрова Маринова Учител
Евгения Йорданова Бахчеванова Старши учител ПИГ
Виктория Евгениева Кузманова Учител ПИГ
Стилияна Инджова Учител ПИГ
Мариана Тодорова Козарска Учител ПИГ
Радина Видева Господинова Старши учител ПИГ
Анелия  Ангелова Старши учител
Виолина Танева Комбакова Учител ПИГ
Евгения Никова Станева Учител ПИГ
Елена Христова Вичева Старши учител ПИГ IV
Милена Константинова Бечковска Старши учител V
Галина Светославова Пенева „Английски език“ Старши учител
Ралица Василева Иванова“Английски език“ Учител
Български език и литература
Учител Длъжност ПКС
Наталия Иванова Мацева Учител V
Мария Добринова Хаинова Старши учител IV
Красимира Василева Вътева Старши учител I
Таня Петкова Михайлова Учител
Нели Николаева Кубатева Учител
Галя Ангелова Петрова Учител
Данка Велчева Йорданова Учител
Василена Живкова Жекова Учител
Мария Янкова Хаджиева Учител
Английски език
Учител Длъжност ПКС
Катя Николова Петровска Старши учител
Силва Георгиева Икимова Старши учител
Надежда Александрова Габерова Старши учител
Янита Костова Томова Старши учител
Галина Светославова Пенева Старши учител
Ива Ангелова Дикова Учител
Теодора Михайлова Червенкова Учител
Вероника Агоп Ованесян Старши учител  V
Иванка Здравкова Ленгерджиева Старши учител  V
Таня Михова Танева Старши учител
Елена Петрова Вълева Старши учител
Петя Стефанова Младенова Старши учител
Немски език
Учител Длъжност ПКС
Елисавета Тодорова Апостолова Старши учител
Христина Танева Вихрогонова Учител
Руски език
Учител Длъжност ПКС
Йорданка Иванова Стефанова
и „Свят и личност“ и „Исторя и цивилизация“
Старши учител II
Жени Здравкова Атанасова Старши учител II
Математика
Учител Длъжност ПКС
Илия Тодоров Къртев директор
Дора Николова Стоянова Старши учител II
Божана Димитрова Латева-Панчева Учител
Боряна Колева Цекова Главен учител II
Румяна Георгиева Стойчева Старши учител  II
Руско Енчев Русев Старши учител  V
Дияна Запрянова Цветанова Старши учител
Информатика и ИТ

Учител Длъжност ПКС
Веселина Жекова Стоянова Старши учител
Анастасия Ангелова Николова Главен учител I
Дора Димчева Господинова Старши учител IV
Виолета Енева Гуглева Старши учител
Ивелина Таскова Кавалова Учител
Ана Георгиева Русева Зам. директор
Радослава Василева Петрова Старши учител V
Маруся Тошева Буюклиева Старши учител
Иванка Петрова Стойчева Учител
Физика и астрономия
Учител Длъжност ПКС
Мария Петрова Шикова Старши учител II
Дияна Миткова Василева
и „Химия и опазване на околната среда“
Старши учител
Лиляна Кирилова Здравчева
и „Химия и опазване на околната среда“
Старши учител
Химия и опазване на околната среда
Учител Длъжност ПКС
Мариана Илиева Джонгарова Помощник-директор II
Лиляна Кирилова Здравчева
„Химия и околната среда“ и „Човекът и природата“
Старши учител
Яна Тотева Минкова Старши учител II
Биология и здравно образованието
Учител Длъжност ПКС
Славея Стоянова Касабова Старши учител
Доброслава Владимирова Тодорова Учител
История и цивилизация
Учител Длъжност ПКС
Стиляна Борисова Тошева Учител
Иванка Ангелова Вълчева Главен учител II
Елена Василева Бургова Старши учител
Габриела Иванова Димитрова Учител
География и икономика
Учител Длъжност ПКС
Петя Лазарова Николова Старши учител  II
Елена Георгиева Неделчева Старши учител
Философски цикъл
Учител Длъжност ПКС
Венета Димова Карадимова Старши учител
Икономически дисциплини
Учител Длъжност ПКС
Мария Дончева Неновска Старши учител
Румяна Георгиева Алексиева Старши учител I
Изобразително изкуство
Учител Длъжност ПКС
Ели Костадинова Гуджева Старши учител III
Ирина Михайлова Арлашка Учител
Музика
Учител Длъжност ПКС
Иван Рангелов Даярски Старши учител II
Албена Асенова Карталова-Ламбрева Старши учител I
Бит и техника
Учител Длъжност ПКС
Георги Николов Щерев Помощник-директор
Хачик Асадур Асадурян Старши учител IV
Невена Атанасова Мирчева Учител
Физическо възпитание и спорт
Учител Длъжност ПКС
Николина Христова Георгиева Старши учител IV
Стоян Андонов Хаджиев Старши учител IV
Буян Петков Михайлов
и „Икономически дисциплини“
Старши учител
Никола Стоянов Игнатов Учител
Милена Стайова Божакова Учител
Педагогически съветник
Учител Длъжност ПКС
Елена Йорданова Дингилска Старши учител IV