Дейности

Представителна изява на клуб „Да мислим заедно”

 18.ІV.2018г. клуб

На своето последно занимание – публична изява на тема: ”В света на интелекта”,  членовете на клуб „Да мислим заедно” поканиха своите приятели от І б клас и тяхната учителка г-ца Т. Павлова, класната си ръководителка г-жа М. Георгиева, учителката си в ПИГ г-жа В. Кузманова.

Целта на съвместната работа бе да демонстрират задачите решаваните от тях по време на заниманията в клуба. Всички заедно търсеха пътя в лабиринт, откриваха липсващи или разместени части в картина, опитваха се да извадят моливи от разхвърляната им купчина….. Забавно и интересно, нали!

Накрая всеки член на клуба получи от г-жа Дингилска – ръководител на клуба грамота за работата си и папка с работните листове.