понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Дейности

Посещение в Агенция по заетостта

На 28.11.2016 г. ученици от 12г и 10г клас на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, направиха организирано посещение в Агенцията по заетостта.

Срещата с експерт и с г-жа Алексиева беше във връзка с изучавани теми по „Основи на пазарната икономика“ и „Фирмено право“.

Учениците бяха информирани относно:

– пазара на труда в гр. Пловдив и електронна трудова борса;

– действащи програми „Младежка заетост“;

– услуги, предоставяни от трудовите посредници.

Срещата премина в приятна атмосфера с резултати от добра информираност на учениците за пазара на труда в гр. Пловдив.

Преподаватели: М. Неновска и Р. Алексиева