вторник, септември 26, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Отчет 2021 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.