Съобщения

Отчетно събрание на УН

На 12.12.2018 г. (сряда) ще се проведе отчетно събрание на Училищното настоятелство към СУ „Св. П. Хилендарски“.

Всички членове са поканени да присъстват в 18:30 ч. в стола на училището.

Поради подадена молба-декларация с предложения за включване на точки в дневния ред на отчетното събрание, всички  желаещи родители от 5 а клас също са поканени да присъстват.