Отлично представяне на олимпиада КИНГС

Активните и талантливи ученици от VIIIа и VIIIб клас, участвали в
есенния финален кръг на олимпиадата Кингс по английски език бяха
отличени с дипломи за изключителни резултати.
Никола Трифонов от VIIIа клас получи Диплома Първа степен и е на 11
място от всички явили се в съответната възрастова група.