понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Дейности

Открит урок – 2в и 11в клас

Във връзка с инициативата за” Световната седмица на предприемачеството” в нашето училище се проведе открит урок с ученици от 2в  клас с класен ръководител Антоанета Йошкова и ученици от 11в клас с учител по икономика Румяна Алексиева на тема “ Нужди и желания”. Урокът започна с представяне на презентация на тема “ История на парите”, при която учениците от 11в клас  обясняваха понятия и термини на по-малките.  Учениците от 2в клас участваха в игра “Магазина”, при която те можеха да закупят определена стока с предварително подготвени банкноти. В играта второкласниците трябваше да представят като сбор определената цена за дадените в магазина стоки.

Урокът завърши с игра, в която класът беше разделен на три екипа. Те представиха своята работа по “Нашите желания”, “Нашите нужди” и “Семеен бюджет” с ментори учениците от 11в клас.

Учениците работиха с интерес и ентусиазъм. Считаме, че съвместната подкрепа и работа  на ученици от 2в и с 11в клас беше положителна и успешна.

Гости на откритият урок бяха зам. директор г-жа Ани Русева, зам. директор г-жа М. Джонгарова и учители.

27.11.2019 г.

Антоанета Йошкова

Румяна Алексиева