ДейностиИзяви

Открит урок по английски език

На открит урок по английски език първокласниците от 1б клас, с преподавател г-жа Милена Бечковска, показаха много знания и весело настроение. Те рецитираха и пяха на английски език. Пред своите родители, гости на урока, децата представиха интересни великденски обичаи традиционни за англоговорящите страни.

 

 

Easter duck and Easter chick!

Easter eggs and chocolate thick!

Happy Easter always brings,

such a lot of pleasant things!