Олимпиади по АЕ

Олимпиада по Английски език ще се проведе на 17.12.2018 г. (понеделник) от 9:00 за  8-ми клас и от 13:00 за 9-12 клас.