Съобщения

Общински кръг на олимпиада по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Уважаеми ученици и родители,

Общинският кръг на олимпиада по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕЛАТУРА ще се проведе присъствено на 21.01.2021 г. при спазване на всички противоепидемични мерки.
Учениците следва да се явят в училище 15 мин. преди началния час, като на централния вход ще бъдат информирани за залата, в която са разпределени.


Начало на олимпиадата:
09:00 часа – за учениците от VIII до XII клас.
14.00 часа – за учениците от V до VII клас.

Продължителност:
2 астрономически часа за учениците от V и VI клас.
3 астрономически часа за учениците от VII, VIII, IX и X клас.
4 астрономически часа за учениците от XI и XII клас.

Обръщаме внимание, че учениците трябва да бъдат с лични предпазни средства, както в общите пространства, така и в изпитните зали.
За участието на ученика в олимпиадата родителят подава декларация за информираност и съгласие, която може да изтеглите ТУК

С пожелания за успех,
д-р Ирена Душкова
Директор