Съобщения

Общински кръг на олимпиада по Биология и здравно образование

Уважаеми ученици и родители,

Общинският кръг на олимпиада по Биология и здравно образование ще се проведе присъствено на 04.02.2021 г. при спазване на всички противоепидемични мерки. Учениците следва да се явят в училище 15 мин. преди началния час, като на централния вход ще бъдат информирани за залата, в която са разпределени.


Начало на олимпиадата:

14:30 часа – за учениците от всички класове;


Продължителност:
4 астрономически часа


Обръщаме внимание, че учениците трябва да бъдат с лични предпазни средства, както в общите пространства, така и в изпитните зали.
За участието на ученика в олимпиадата родителят подава декларация за информираност и съгласие, която може да изтеглите ТУК

С пожелания за успех,
д-р Ирена Душкова
Директор