Съобщения

Общински кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

На 18.01.2022 г. (вторник) в сградата на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив,
ул. „Родопи“ № 48 ще се проведе ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА за учениците от училището заявили участие.


Начало на олимпиадата: 9.00 часа
Времетраене: 4 астрономически часа
Учениците участници в олимпиадата се явяват в училище в 8:30 часа.

Спазват противоепидемичните мерки, като влизат в сградата на училището без да се струпват, спазват дистанция от 1,5 м., с лично предпазно средство (маска за лице), дезинфекцират ръцете си, измерва им се температурата от мед. лице и заемат мястото си в залата, в която са разпределени за участие в олимпиадата.

ОТ КОМИСИЯТА ПО ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХООС