Съобщения

Общинският кръг на олимпиада по Философия

Уважаеми ученици и родители,

Общинският кръг на олимпиада по Философия ще се проведе на 20.01.2021 г. при
спазване на всички противоепидемични мерки.
Учениците следва да предадат на 20.01.2021 г. своите есета по теми, самостоятелно
избрани от учебния предмет философия и/или от цикъл „Философия“ на Венета Карадимова – ст.
учител.
При посещението в училище учениците трябва да бъдат с лични предпазни средства.
За участието на ученика в олимпиадата родителят подава декларация за информираност и
съгласие, която може да изтеглите ТУК.

С пожелания за успех,
д-р Ирена Душкова
Директор