Съобщения

Общински кръг на олимпиада „Знам и мога“

Уважаеми ученици и родители,

Общинският кръг на олимпиада по Знам и мога ще се проведе присъствено на
23.01.2021 г. при спазване на всички противоепидемични мерки. Учениците следва да се явят
в училище 30 мин. преди началния час, като на централния вход ще бъдат информирани за
залата, в която са разпределени.
Начало на олимпиадата:
09:00 часа – за учениците от IV клас.
Продължителност:
80 минути
Обръщаме внимание, че учениците трябва да бъдат с лични предпазни средства,
както в общите пространства, така и в изпитните зали.
За участието на ученика в олимпиадата родителят подава декларация за информираност
и съгласие, която може да изтеглите ТУК

С пожелания за успех,
д-р Ирена Душкова
Директор