Обучение на педагогическите специалисти

Предстоящи обучения:

Тема: „Проектно–базирано обучение с интегриране на информационните технологии“

Място: синхронно обучение в електронна среда

Период: 25.05.2022 г. – присъствени 8 академични часа

Начало и край: 9.00 – 16.00

Наименование на обучителната организация: РААБЕ БЪЛГАРИЯ ООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 33