Обучение на педагогическите специалисти

Предстоящи обучения:

Тема: „Тиймбилдинг за преодоляване на стреса сред педагогическите специалисти“

Място: хотел „Камелия“, КК Пампорово

Период: 12–13.09.2022 г. 

Начало и край: 10.00 ч., 16.00 ч.

Наименование на обучителната организация: вътрешноинституционална квалификация

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 60

Предстоящи обучения:

Тема: „Усвояване на техники за справяне с агресията в училищна среда“

Място: СУ „Св. Паисий Хилендарски“

Период: 05.07.2022 г. – присъствени 8 академични часа

Начало и край: 10.00 – 16.00

Наименование на обучителната организация: ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 46


Тема: „Проектно–базирано обучение с интегриране на информационните технологии“

Място: синхронно обучение в електронна среда

Период: 25.05.2022 г. – присъствени 8 академични часа

Начало и край: 9.00 – 16.00

Наименование на обучителната организация: РААБЕ БЪЛГАРИЯ ООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 33