събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

Неучебни дни – 4 и 5 февруари

Уважаеми родители и ученици,

По предписание на Регионална здравна инспекция – Пловдив за понеделник – 4 февруари 2019 г. се преустановяват учебните занятия.
На 05.02.2019 г. учениците са в междусрочна ваканция!

Първи учебен ден – 06.02.2019 г., с програма за втори срок.

Програмите за втори учебен срок са в секцията „Обучение

Учебните занятия ще се провеждат както следва:

1 смяна – IV, IX, X, XI и XII клас;

2 смяна – I, II, III, V, VI, VII и VIII клас.

Седмично разписание на учителите.