Съобщения

НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП ПО ПАРАЛЕЛКИ – VIII клас


СУ „Св. Паисий Хилендарски“     Хуманитарни науки, АЕ                                                      2

СУ „Св. Паисий Хилендарски“     Природни науки, АЕ                                                             1

Записването на учениците става в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ до  28.08.2018 г. от 08:00 ч. до 16:30 ч.