НВО 2022 г.

НВО IV клас 2021/2022г.


Заповед на Министър на образованието и науката (виж тук)
Инструктаж на ученика (виж тук)

НВО VII клас 2021/2022г.

Дати за провеждане на НВО за VII КЛАС за учебната 2021/2022 год. (виж тук)

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на VII клас на учебната 2021/2022 (виж тук)
Заповед на Министър на образованието и науката (виж тук)
Инструктаж на ученика (виж тук)

НВО X клас 2021/2022г.

Модел на НВО за X клас  https://mon.bg/bg/100151

НВО модел по БЕЛ (виж тук)

НВО модел по математика (виж тук)

Дати за провеждане на изпитите НВО X клас 2021/2022 г. (виж тук)
График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на НВО 10-ти
клас през учебната 2021/2022 година (виж тук)
Заповед на Министър на образованието и науката (виж тук)
Инструктаж на ученика (виж тук)