понеделник, декември 4, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

НВО 2023 г.

График за провеждане на пробни изпити от НВО и ДЗИ за учебната 2022/2023 г.

НВО IV клас 2022/2023г.

Дати за провеждане на НВО за IV КЛАС за учебната 2022/2023 год. (виж тук)

Заповед на министъра на образованието и науката с график на дейностите по организация, провеждането и оценяването на НВО IV клас през учебната 2022/2023 година (виж тук)
Инструктаж на ученика (виж тук)

НВО VII клас 2022/2023г.

НВО модел по БЕЛ (виж тук)

НВО модел по математика (виж тук)

НВО модел по чужди езици (виж тук)

Дати за провеждане на НВО за VII клас за учебната 2022/2023 год. (виж тук)

Заповед на министъра на образованието и науката с график на дейностите по организация, провеждането и оценяването на НВО VII клас през учебната 2022/2023 година (виж тук)

Заявление за чужд език (виж тук)
Инструктаж на ученика (виж тук)

НВО X клас 2022/2023г.

НВО модел по БЕЛ (виж тук)

НВО модел по математика (виж тук)

НВО модел по чужд език (виж тук)

НВО модел по ИТ (виж тук)

Дати за провеждане на НВО за X клас за учебната 2022/2023 год. (виж тук)

Заповед на министъра на образованието и науката с график на дейностите по организация, провеждането и оценяването на НВО X клас през учебната 2022/2023 година (виж тук)

Заявление за чужд език (виж тук)

Заявление за ИТ (виж тук)
Инструктаж на ученика (виж тук)

Правила за информационна сигурност (виж тук)