Съобщения

НВО 10 клас 2020/2021г.


Дати за провеждане на изпитите НВО 10-ти клас 2020/2021 г. (виж тук)
График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на НВО 10-ти
клас през учебната 2020 – 2021 година (виж тук)
Заповед на Министър на образованието и науката (виж тук)
Инструктаж на ученика (виж тук)