Съобщения

НВО по чужд език и Дигитални компетентности

Уважаеми родители,

Учениците от VII клас могат по желание да се явят на НВО по чужд език, а учениците от X клас по желание на НВО чужд език и НВО Дигитални компетентности.
Оценката от НВО по чужд език в VII клас не участва в балообразуването за прием в VIII клас.
Желаещите родители трябва да попълнят заявление.
Крайният срок за подаване на заявленията е 12:00 ч. на 19.02.2021 г. в деловодството на училището.

От ръководството

Заявление за НВО чужд език VII клас ВИЖ ТУК
Заявление за НВО Дигитални компетентности Х клас ВИЖ ТУК
Заявление за НВО чужд език Х клас ВИЖ ТУК