събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

Национално състезание по компютърно моделиране

Уважаеми ученици и родители,
Общинският кръг на националното състезание по компютърно моделиране за ученици
от III и IV клас ще се проведе на 3.12.2022 г.(събота) от 8:30 часа. Учениците следва да се явят в
училище в 8:00 часа.
Начало на състезанието: 08:30 часа
Продължителност: 80 минути
За участие в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска
отговорност за ученика подава в училището декларация за информираност и съгласие
/изтеглете от тук/.

С пожелания за успех,
Д-Р ИРЕНА ДУШКОВА
ДИРЕКТОР