Изяви

Национален финансово – иновационен лагер

На 24 и 25.02.2020 г. в София Тех Парк се проведе национален финансово – иновационен лагер. От нашето училище участваха учебните компании от 11 В клас с ръководители М. Неновска и Р. Алексиева. Учениците работиха в екип и презентираха пред жури решение на икономически казус. Участието беше полезно, ползотворно, за което учениците получиха сертификат.