Съобщения

Месец на Информационните технологии

Всички желаещи ученици да се регистрират до 7.12.2016 г.

Учениците от 7 и 8 клас изпращат презентациите на e-mail:

it_paisii@abv.bg до 16.12.16 г.

Забележка: След регистрарането на участниците ще бъде съобщена датата, часа и кабинета на провеждането на състезанието за 5 и 6 клас.