Изяви

Международен ден на земята


ЗА ЗЕМЯТА

Тя с благодат и радост ни дарява,
от тежки думи се ранява.
Безполезни обещания получава,
и към тях безразлична остава.
Заблуждавана от векове,
накрая събра две и две.
Обидена и незаслужена,
вече  е принудена,
да остави хората проклети,
заради всичките решения –
взети и не взети…
Неразбрали все още, за беда,
колко важна е планетата Земя…

Ивайла Запрянова, VI а клас

Моята Земя 

(есе) 

Посветено на Международния ден на Земята – 22 април 

Земя – уникалната планета от Слънчевата система, на която единствено има живот.  Благоприятната температура, наличието на кислород и водата правят живота на нея възможен.  Но дали ние, хората, приемаме Земята като даденост и се възползваме правилно от  природните блага? 

За да продължи да съществува МОЯТА, ВАШАТА Земя, е необходимо да използваме  природните ресурси така, че не само ние, но и поколенията след нас да се възползват от тях, т.е. да осигурим устойчиво развитие на природата. 

Заслушвали ли сте се в песента на пойните птици? Възхищавали ли сте се на гледката,  която се открива пред вас, когато сте били сред приказните Родопи? Чували ли сте ромоленето  на планинско поточе? Усещали ли сте аромата на горските цветя? Наслаждавали ли сте се на  вкуса на горските ягоди и боровинки? Само Великият творец – ПРИРОДАТА, може да ви  осигури тези емоции! 

За съжаление все по-често научаваме за дейности на човека, които ощетяват природните  дадености: изсичане на гори, замърсяване на въздуха, почвите и водите от вредни вещества,  отделяни от промишлените предприятия… Проблем са и последствията от някои природни  явления: изригване на вулкани, гниене на останки от организми, цунами, урагани.  

Замърсяването на околната среда води до глобални екологични проблеми, за разрешаването  и предотвратяването на отрицателните последствия от които е нужно всички ние да  постъпваме отговорно и да проявим съпричастност и ангажираност.  

Как? С елементарни дейности, които не бива да подценяваме, защото всичко, което правим, е от значение.  

Какво можем да направим? Ето няколко идеи: да засадим дърво; да събираме разделно  отпадъците; да пестим енергия като използваме енергоспестяващи крушки, използваме  пълноценно електроуредите и избягваме „режима на готовност “ за тях; да се придвижваме  повече пеша, когато е възможно; да използваме електроенергия, произведена от слънчеви  колектори…  

Когато всеки от нас направи тези първи стъпки, сигурна съм стъпката на човечеството към  възстановяването на МОЯТА, ВАШАТА Земя ще е голяма. 

И така… Нека всички приемаме природата като част от нас, а Земята като наш дом. Не е  необходимо да загубим нещо, за да го оценим. Нека всеки от нас се замисли и направи първата  крачка към възстановяването и съхраняването на планетата ни още днес, за да я има и утре, и  след нас! Аз вече бързам с големи стъпки! А Вие? 

22.04.2021 Ивайла Георгиева, ІХ б клас