Съобщения

Национално състезание „Лаборатория за изкуство“

На 17.04.2021г. в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ ще се проведе областен кръг на Национално състезание „Лаборатория  за изкуство“. 

Участници в областен кръг на състезанието:

1Симона Антонова Стоянова4 клас
2Ивайла Христова Балтова4 клас
3Таня Димова Костова5 клас
4Мариса Ивайлова Петкова5 клас
5Габриела Василева Метаксова6 клас
6Силвия Николаева Колева6 клас
7Галя Методиева Маркова6 клас
8Марио Николаев Кулев7 клас

Участниците заемат местата си на 17.04.2021г. до 8:30 часа, като носят:

– оригинал на декларация  за информираност и съгласие;

– ученическа карта или друг документ за самоличност;

– пособия за рисуване;

– рисувателен лист с формат: 35/50 см за живопис, 35/50 или 25/35 см за графика.