Съобщения

К О Н К У Р С

УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ КЪМ СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ОБЯВЯВА

К О Н К У Р С

за Електронна брошура „ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО“

През месец ноември 2020 г. СУ „Св. Паисий Хилендарски“ отбелязва седмицата
за превенция на тютюнопушенето.
В периода 16-22.11.2020 г. учениците може да участват в конкурс за изработване
на електронна брошура по темата. Изготвените материали ще се разглеждат от
комисия, която включва както учители, така и ученици. Освен дизайнът на
брошурата, важен критерии е текстът, който да бъде достъпен и въздействащ за
ученици.
Срок за предаване на брошурите: 22.XI.2020г. на e-mail: galya.atanasova@paisii.info
Срок за обявяване на победителите: 27.XI.2020г.
Всички ученици, включили се в конкурса, ще получат грамота за участие.
Най-добре представилите се ученици ще бъдат наградени, както следва:

  • I място – безжични слушалки
  • II място – безжична компютърна мишка
  • III място – USB флашка
    Избраните брошури ще бъдат качени на сайта на училището и разпространени
    сред всички ученици.