събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

К О Н К У Р С И

Училищното ръководство обявява конкурси на тема „Народните будители – пример за подражание“рисунка, есе, разказ, стихотворениe, дизайн на тениска.

Жури :

Начален етап:

Изобразително изкуство: Т. Петкова, Н. Грудева

БЕЛ – Маргарита Георгиева, Л. Барукчиева

Изобразително изкуство:

И. Арлашка, А, Йовчева

БЕЛ:

Прогимназиален етап – Н. Мацева, Т. Мавратилова

Гимназиален етап – Кр. Вътева, М. Ромова

История:

Прогимназиален етап – Е. Бургова

Гимназиален етап – Ст. Тошева, Г. Димитрова

Информационни технологии:

Прогимназиален етап – С. Стайкова

Гимназиален етап – М. Буюклиева, А. Николова

Срок на предаване на работите – 25.10.2019 г.

Работите се предават на преподавателите по съответните предмети.