Съобщения

Класиран кандидат за свободно работно място „Експерт ТРЗ“

Класиран кандидат за свободно работно място „Експерт ТРЗ“:

Кандидат с вх. № 1117/30.11.2021 г.

Резерви:
Кандидат с вх. № 1130/01.12.2021 г.

Класираният кандидат се кани да се яви на 06.12.2021 г. в канцеларията на ЗАС за подписване на трудов договор, като носи оригиналите на представените документи.

С благодарност към всички, проявили интерес към обявената позиция!