Съобщения

Класирани ученици за областния кръг на олимпиада по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Класирани  ученици за областния кръг
олимпиада по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:

Име, презиме, фамилиякласброй точки
1.Сияна Георгиева ГрамадниковаXI а70 т.
2.
Калин Филипов МихайловXII вОтличен 5.50

Областният кръг на олимпиадата по български език ще се проведе
на 7 март 2021 г. от 9.00 ч. Допълнително ще получите информация
за мястото на провеждане на олимпиадата.

Ръководството на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ поздравява учениците
и им пожелава успех!

д-р Ирена ДУШКОВА
Директор