covid-19

Информация за заболяваемостта – Covid-19

Уважаеми родители,

Тук ще отразяваме случаите на ученици/паралелки и учители/служители на училището, които са в карантина поради Covid-19.

2020/2021 учебна година

21.09. – 25.09.2020 г. в училището няма регистрирани нови случаи на Covid-19.

30.09.2020 г. – 1 паралелка от VIII клас и 1 учител.

05.10. – 09.10.2020 г. – няма случай на ученик/учител със съмнения за Covid-19 и установен случай на ученик/учител с Covid-19.

13.10. 2020 г. – 1 (един) случай на ученик от XI клас с положителен тест за Covid-19. Паралелката не се карантинира. Предприети са действия по указания на РЗИ.

12.10. – 16.10.2020 г. – 3 ученика карантинирани като контактни на близки от семействата, от IVв, VIIв и Xг клас. Паралелките не се карантинират.

19.10. – 23.10.2020 г. – карантинирани са 5 ученици като контактни на родители с Covid-19 от IVд, VIIIа, VIIIв, XIIв клас и 1 учител, като контактен на близък от семейството.

26.10. – 30.10.2020 г. – 2 учители (1 контактен и 1 болен); 5 ученици (4 контактни и 1 болен) от IIа, IIб, VIIIa, XIIa, XIIг клас.

02.11. – 06.11.2020 г. – 9 карантинирани ученици от IIг, Vа, Vв, Vд, VIг, VIIа, VIIIв, контактни на член от семейството; 1 карантиниран учител, контактен на   член от семейството; 2 учители със заболяване Ковид 9.

09.11. – 13.11.2020 г. – 4 ученици, карантинирани като контактни на член от семейството от 1в, 5б, 6б, 10а клас; 2 учители с Ковид 19; 3 учители, карантинирани, като контактни на член от семейството;  

16.11. – 20.11.2020 г. – 2 карантинирани ученици от Iв и IIб клас,  контактни на член от семейството; 2 карантиниран учители, контактни на   член от семейството; 

23.11. – 27.11.2020 г. – 5 ученици,  контактни на близки със заболяване; 1 учител с положителен PSR тест.

30.11. – 04.12.2020 г. – 1 ученик, контактен на близки, 1 учител с положителен тест, 1 служител с положителен PSR тест.

07.12. – 11.12.2020 г. – няма заболели и контактни учители и ученици.

14.12. – 18.12.2020 г. – 1 учител с положителен PCR тест.

21.12. – 23.12.2020 г – 1 учител с положителен PCR тест, 2 ученика контактни на близки с Kовид 19.

04.01. -08.01.2021 г. – няма карантирани и с положителен PCR тест ученици, учители и служители.

11.01. -15.01.2021 г. – 1 карантиниран ученик.

18-22.01.2021 г. – няма случаи на заболели или контактни ученици и служители.

25-29.01.2021 г. – няма случаи на заболели или контактни ученици и служители.

01-05.02.2021 г. – няма случаи на заболели или контактни ученици и служители.

08-12.02.2021 г. – 2 ученика контактни на близки с Kовид 19.

15-19.02.2021 г. – 1 ученик контактен на близък с Kовид 19.

22-26.02.2021 г. – 4 ученика контактни на близки с Kовид 19.

01-05.03.2021 г. – 3 ученика контактни на близки с Ковид 19, 2 учители с положителен PCR-тест, 1 служител с положителен PCR-тест, 2 карантинирани паралелки

08-12.03.2021 г. – 4 ученика контактни на близки с Ковид 19, 5 учители с положителен PCR-тест, 4 карантинирани паралелки, 1 ученик с положителен PCR-тест

15-19.03.2021 г. – няма случаи на заболели или контактни ученици и служители.

22-26.03.2021 г. – 1 служител с Ковид 19, 1 контактен служител, 2 контактни ученици.

29.03-02.04.2021 г. – 1 ученик с положителен PCR-тест

05.04-09.04.2021 г. – 1 ученик контактен на близък

12.04-16.04.2021 г. – 1 ученик контактен на близък

19.04-23.04.2021 г. – 2 ученика контактни на близки

03.05-07.05.2021 г. – 1 ученик с положителен тест, 1 ученик контактен на близък

10.05-14.05.2021 г. – 3 ученици контактни на близки

07.06-11.06.2021 г. – НЯМА заболели и контактни на ДЗИ

21.06-25.06.2021 г. – 1 контактен на близък с Ковид.

28.06-02.07.2021 г. – НЯМА заболели или контактни на COVID-19

2021/2022 учебна година

15.09. – 17.09.2021 г. – 1 ученик от 5в кл., контактен на близък с Ковид

20.09.-24.09.21 г. – 1 ученик от 7а кл., контактен на близък с Ковид; 1 ученик от 2а кл., контактен на близък с Ковид; 1 ученик с положителен резултат за Ковид, паралелката е в ОРЕС.

27.09.-01.10.21 г. – 3 ученици от 1б, 6в, 2а кл., контактни на близки с Ковид; 1 ученик от 10в кл. с положителен резултат за Ковид, паралелката е в ОРЕС.

04.10.-08.10.21 г. – 1 ученик от 7г клас и 1 ученик от 3в клас с положителна проба за COVID-19, паралелките са в ОРЕС.

11.10.-15.10.21 г. – 1 ученик от 12г клас с положителна проба за COVID-19, паралелката е в ОРЕС.

18.10.-22.10.21 г. – 1 ученик от 7в клас, 1 ученик от 12г клас,  1 ученик от 7д клас, 1 ученик от 10а клас, 1 ученик от 12а клас, 1 ученик от 12б клас с положителна проба за COVID-19 – паралелките не се карантинират.
1 ученик от 6в клас с положителна проба за COVID-19, паралелката е в ОРЕС. 1 ученик от 7г клас, паралелката е в ОРЕС. 1 ученик от 4а клас, паралелката е в ОРЕС.
2 педагогически специалисти с положителна проба за COVID-19.

25.10.-29.10.21 г. – 1 ученик от 11б клас, 1 ученик от 10в клас, 1 ученик от 6в клас, 1 ученик от 12б клас с положителна проба за COVID-19 – паралелките не се карантинират.
1 ученик от 3в клас с положителна проба за COVID-19, паралелката е в ОРЕС.
1 педагогически специалист с положителна проба за COVID-19.

01.11-05.11.21 г. – няма установен случай на ученик/учител с Covid-19.

08.11-12.11.21 г. – няма установен случай на ученик/учител с Covid-19.
15.11-19.11.21 г. – 1 ученик от 12б клас с положителна проба за COVID-19 – паралелкaтa не се карантинира.

22.11-26.11.21 г. – 1 ученик от 3в клас с положителна проба за COVID-19 – паралелкaтa не се карантинира.

29.11-03.12.21 г. – 1 педагогически специалист с положителна проба за COVID-19.

06.12 – 10.12.21 г. – няма установен случай на ученик/учител с COVID-19.
13.12 – 17.12.21 г. –  1 ученик от 7в клас с положителна проба за COVID-19 – паралелкaтa е в ОРЕС

20.12 – 23.12.21 г. – няма установен случай на ученик/учител с COVID-19.

03.01 – 07.01.22 г. – 2 ученици с положителна проба за COVID-19 

10.01 – 14.01.2022 г. – 1 ученик от 10а клас с положителна проба за COVID-19, паралелката не се карантинира; 1 ученик от 9б клас с положителна проба за COVID-19, паралелката се карантинира

17.01 – 21.01.2022 г. – 22 ученици, заболели от COVID-19, 1 педагогически специалист с положителна проба за COVID-19 и 260 контактни на тях, 9 карантинирани паралелки.

24.01 – 28.01.2022 г. – 9 ученици, заболели от  COVID-19, 5 карантинирани паралелки и 51 ученици контактни на тях, 10 педагогически специалисти с положителни проби за COVID-19

31.01.2022 г. – 04.02.2022 г. – няма установени случай на заболели от COVID-19

07.02. – 11.02.2022 г. – 1 ученик от XI a клас, заболял от COVID-19 и 9 контактни на него. 1 педагогически специалист, заболял от COVID-19. Паралелката XI А клас е в карантина.

14.02 – 18.02.2022 г. – 1 ученик, заболял от COVID-19 и 1 педагогически съветник, заболял от COVID-19

28.02.2022 г. – 04.03.2022 г. – 1 ученик, заболял от COVID-19

07.03-11.03.2022 г. – няма установени случаи на заболели от COVID-19

14.03 – 18.03.2022 г. – 1 ученик, заболял от COVID-19

21.03. – 25.03.2022 г. –  няма установени случаи на заболели от COVID-19
28.03. – 01.04.2022 г. – няма установени случаи на заболели от COVID-19

От ръководството