събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Дейности

Интерактивен урок – Бизнес планиране и прогнозиране


На 4.05.2017 г. ученици от профилираните паралелки –  Стопански мениджмънт и Предприемачество и бизнес участваха в открит урок във ВУСИ. Доц. Д-р Милена Тепавичарова проведе семинарно занятие на тема – Бизнес планиране и прогнозиране. Учениците трябваше да направят аргументирано предложение от позицията на мениджъри за инвестиране в плантация за трайни насаждения и търговия с посадъчен материал. Заедно  с присъстващите студенти работиха по групи и показаха знания, ангажираност. Работиха с голям интерес и участваха активно.