понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Изяви

Иновационен лагер по зелено предприемачество


На 26.06.2017г. Джуниър Ачийвмънт България организира иновационен лагер по зелено предприемачество по проект Green, съфинансиран по програма „Еразъм “ на Европейският съюз, който се проведе в София Тех парк.

От СУ „Св. Паисий Хилендарски“ участваха учениците от 11в клас: Десислава Делчева, Елена Кирова, Елияна Севрийска, Каля Иванова, Теодор Пасков.

При работа в екип, отговор на казус и презентиране пред жури Елена Кирова бе отличена на първо място, а Каля Иванова и Десислава Делчева на трето място.
Учениците работиха с интерес в иновативна среда, с ментор и представиха достойно нашето училището!
 Преподавател: Румяна Алексиева