събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
ДейностиИзяви

Изложба за 24-ти май

„Ателие по приложни изкуства” – III б, в, г класове с ръководител П. Близнаковаоткри на 17.05.18 г. своята заключителна изложба по проект „Твоят час” – BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности” на тема „24 – ти май – ден на славянската писменост и култура”. Учениците представиха накратко художествените си творби на своите съученици и родители. Подготвиха тематични картички, с които поздравиха ръководството на училището, класните си ръководители и учителите в ПИГ. Директорът г-н Къртев връчи грамоти за достойно представяне на всички участници в дейностите им по изобразително изкуство.

 

 

[metaslider id=6685]