събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Изяви

Изложба за осми март „Мама – обич безкрайна е тя …”

На 08.03.2018 г. във фоайето на 2 етаж бе открита изложба на тема „Мама – обич безкрайна е тя …” от „Ателие по приложни изкуства”, дейности по интереси III “б”, “в” и “г” класове при СУ „Св. Паисий Хилендарски” с ръководител П. Близнакова по проект „Твоят час” – BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности”. Учениците представиха портрети на своите майки и ги поздравиха със стихове, песни и презентация. Поднесоха им грамоти и ръчно изработени картички. Имаше много цветя и сълзи от радост. Гости на събитието бяха: заместник-директори – г-жа Ана Русева и г-жа Мариана Джонгарова, възпитател ПИГ – г-жа Станева, родители и учители.