събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

За учителите

Във връзка с писмо 168 от 11.01.2017 г. на началника на РЗИ и чл. 105 ал.5 от ЗПУО дните 12 и 13 януари 2017 г. са неучебни дни за всички училища на територията на област Пловдив.

Съгласно Заповед № 282 от 11.01.2017 г. на Директора на СУ „Св. П. Хилендарски“ в срок до 17.01.2017 г. (вторник) всички учители да извършат актуализация на разпределенията си.

Актуализацията се отнася за учителските разпределения, програмите за ЗИП и СИП, както и плановете на ЧК.