Съобщения

За родителите на учениците, участващи в летен лагер в Приморско

Уважаеми родители,

Всички ученици, заявили желание да участват в летния лагер са одобрени. Необходимо е да представите в училището документ от личния лекар, удостоверяващ липса на контакт със заразно болен и противопоказания за участие в туристическото пътуване за Вашето дете, издаден не по-рано от 3 дни преди начало на организираното пътуване.

На място в училище ще трябва да попълните декларация и да получите информация за програмата на летния лагер по дни. Предстои с Вас да се свържат и ръководителите на групите, с които може да поддържате връзка.

От Ръководството