Съобщения

За първокласниците

Уважаеми родители,

на 07.09.2017 г. от 18:30 часа в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ ще се проведе обща родителска среща за първи клас. Ще бъдат разгледани следните въпроси:

  • униформи;
  • учебни пособия;
  • избор на паралелка /факултативно обучение/.

Присъствието на родителите е желателно.