понеделник, декември 4, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

ЗА РОДИТЕЛИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ОРЕС

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ДО 30 УЧЕБНИ ДНИ).
2. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА.
3. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ.

ОБЩИ ДОКУМЕНТИ

  1. Заявление за освобождаване на ученик от физическо възпитание и спорт
  2. Декларация за прибиране от училище
  3. Електронни бележки

ДОКУМЕНТИ НАЧАЛЕН ЕТАП

  1. Заявление за записване на ученик в ГЦОУД
  2. Заявление за отписване на ученик от ГЦОУД
  3. Заявление за освобождаване на ученик от ГЦОУД