Дейности

Акция “ЖЪЛТИ СТОТИНКИ”


За поредна година учениците от училището ни подкрепиха инициативата на Сдружение „СЪЗИДАНИЕ – 2012” като даряваха жълтите си стотинки. Събраната сума бе приведена по банков път за подпомагане на Детските отделения в болниците в гр. Благоевград, гр. Карлово, гр. Ловеч и гр. Смолян.

Училищното ръководство и Ученическият съвет благодарят на всички, които се включиха в акцията. Най- активни бяха учениците от Ід клас с класен ръководител Г. Ангелова. С голяма желание в дарителската акция се включиха и техните родители.