Съобщения

Е-карта сменя купона в училищния стол

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

За Ваше улеснение СУ „Св. Паисий Хилендарски“ се присъединява към уеб портала
Smartercard.bg за зареждане на електронни купони за столово хранене на учениците!
Предостаявме Ви възможността да заявите и заплащате храна за децата си онлайн.
Порталът ще улесни в голяма степен ползващите го родители и ученици в цялостното
управление на процеса по заявяване и управление на здравословното училищно хранене.
На учениците се осигуряват безконтактни карти, които ще използват вместо досегашните
хартиени купони, за да получат училищния обяд. Картите се закупуват еднократно и са
безсрочни.
Чрез портала родителите ще могат да:

  • поръчват училищния обяд на децата си по интернет;
  • заплащат онлайн с карта обяда и заявените услуги чрез онлайн платежна система;
  • управляват електронните дневни купони за учениците в случай на отсъствие на детето;
  • отказват или пренасочват купона в рамките на деня;
  • проследяват в онлайн режим дали детето е получило обяда си;
  • имат пълна статистика за направените и заплатените месечни поръчки.

Разбира се, остава възможността да поръчват училищния обяд и по стандартния
начин, с хартиени купони.
Работно време на павилиона за закупуване на хартиени купони:
четвъртък – от 7:00 до 9:00 часа;
петък – от 15:30 до 17:30 часа.

Цената за поддръжка и обработка на профила на родителя и данните на ученика в
електронната платформа Smartercard.bg е 3.60 лв. на месец за дете. Сумата се заплаща от
родителите, които ще се регистрират и ще ползват on-line платформата на период – месец, учебен
срок или учебна година.

Електронната услуга ще бъде активна от 15 октомври 2020 година.

Записване се извършва до 12:00 часа на предходния ден.

За отсъстващо дете храната може да се пренасрочи за друг ден до 12 часа на
предходния ден. Ако не успеете – храната се взима от стола.

СИСТЕМАТА е съобразена с всички изисквания за сигурност и работа с лични данни.